Kalite Politikamız

GÜVEN MADENCİLİK A.Ş. için kalite; müşterilerin hizmetten beklediği performansın fiyat, maliyet, zaman gibi bileşenlerle optimum seviyede buluşturulmasıdır.

GÜVEN MADENCİLİK A.Ş.'de kalite; çalışanların dengeli olarak paylaştığı ortak sorumluluktur.

GÜVEN MADEN A.Ş.'nin kalite hedefleri; şirket vizyonu ve müşteri beklentileri ile doğru orantılı olarak şekillenir.

GÜVEN MADENCİLİK A.Ş. bünyesindeki "Kalite Güvence Sistemi" mantığı, "kusursuz ürün ve hizmet üretimi"ne ulaşma çabası üzerine kurgulanmıştır.

GÜVEN MADENCİLİK A.Ş. için kalite; ulaşılan ve korunan bir seviye değil, koşullara göre en olumlu yansımalarla yenilenen ve geliştirilen bir hedeftir.

GÜVEN MADENCİLİK A.Ş.'nin kalite anlayışını yansıtmadaki/uygulamadaki başarısı; çalışanların doğru şekilde bilinçlendirilmesi ve katılımı ile artacaktır.

GÜVEN MADENCİLİK A.Ş.'nin kaliteye vurgu yapan insan/teknoloji merkezli duruşu, pazardaki payını ve yeni ürün/hizmet alanı araştırmalarında sağlayacağı başarıyı artıracaktır.